ARTICLE 5. FEINES QUE ES REALITZEN A LES GRANGES D´AVIRAM (pollastres i gallines).

4 Març 2010

La cria d´aviram (pollastres i gallines) comporta una sèrie de feines asociades com són l´alimentació dels animals i la llimpiesa de les instal.lacions. Però a més a més d´aquestes feines hi ha unes altres que poden variar en funció del tipus de cria i producció. Així a grans trets tenim les següents feines :

 Cria de pollastres broilers:

-Retirada de la gallinassa del lot anterior i llimpiesa i desinfecció de les granges previa a l´allotjament dels animals.

-Introducció de jaç pels animals. (viruta, serrín, cascarilla d´arròs, palla, o altres tipus de jaç)

-Aprovissionament de pinso, i combustible per a la calefacció.

-Descàrrega dels pollets d´un dia arribats amb camió desde la incubadora per tal d´allotjar-los a la granja.

-Suministre diari de pinso i aigua als pollastres.

-Retirada diària de les baixes(pollastres morts).

-Vacunacions a  l´aigua per tal de protegir els animals enfront diferentes malalties.

-Un cop finalitzat el cicle productiu dels pollastres (de 40 a 60 dies en funció del pes a sacrifici) , càrrega dels pollastres als camions per part de l´equip de carregadors per tal de portar-los a l´escorxador.

 Recria de polletes ponedores:

-Retirada de la gallinassa i llimpiesa i desinfecció de les granges i gàbies previa a l´allotjament dels animals.

-(No es fica jaç, ja que s´allotjen normalment en gàbies en bateria)

-Aprovissionament de pinso, i combustible per a la calefacció.

-Descàrrega de les polletes d´un dia arribades amb camió des de la incubadora per tal d´allotjar-les a les gàbies.

-Suministre diari de pinso i aigua a les polletes ponedores

-Retirada diària de les baixes(polletes mortes).

-Durant el cicle de criança es realitzen diferents tipus de vacunacions a l´aigua i punxades per tal de protegir als animals enfront de diferentes malalties.

-Un cop finalitzat el cicle de criança (17 setmanes aprox.) , càrrega de les polletes futures gallines ponedores als camions per part de l´equip de carregadors per tal  de portar-les a la granja de posta.

 Producció de gallines ponedores:

-Retirada de la gallinassa i llimpiesa i desinfecció de les granges i gàbies previa a l´allotjament dels animals.

-(No es fica jaç, ja que s´allotjen normalment en gàbies en bateria)

-Aprovissionament de pinso, i combustible per a la calefacció.

-Descàrrega de les gallines  arribades amb camió des de la granja de recria per tal d´allotjar-les a les gàbies.

-Suministre diari de pinso i aigua a les gallines.

-Recollida i clasificació diaria dels ous postos.

-Retirada diària de les baixes(polletes mortes).

-Un cop finalitzat el cicle productiu de les gallines (un any o més) , càrrega de les gallines als camions per part de l´equip de carregadors per tal de portar-les a l´escorxador.

Anuncis